KHÓA HỌC ONLINE

MENTORING 1-1

Mentoring 1:1

Dành cho Business Owner

Đối tượng:
 • Những người đang kinh doanh nhỏ lẻ
 • Expert muốn kinh doanh chuyên môn
Hình thức học: Tự động & Trực tiếp
Tài nguyên:
 • Kho bài học phong phú về Insight, Customer Journey, Phân tích thương hiệu & sản phẩm, Thấu hiểu khách hàng, Sản xuất nội dung…
 • 4-6 buổi Mentoring trực tiếp
 • 4 tháng Mentor từ xa
Quyền lợi:
 • Được hỗ trợ xây dựng Chiến lược nội dung dài hạn & Kế hoạch nội dung ngắn hạn
 • Được tư vấn, trao đổi trực tiếp và giải đáp mọi thắc mắc
 • Được đồng hành để hoàn thiện hệ thống nội dung theo nhu cầu riêng của học viên

Mentoring 1:1

Dành cho Content Writer, Copywriter

Đối tượng:
 • Newbie muốn trở thành Content Writer, Copywriter
 • Người trái ngành muốn thay đổi công việc
Hình thức học: Tự động & Trực tiếp
Tài nguyên:
 • Kho bài học phong phú về các kỹ năng cần thiết dành cho Content Writer, Copywriter
 • 3-5 buổi Mentoring trực tiếp
 • Chữa bài và giải đáp mọi thắc mắc
 • 3-6 tháng Mentor từ xa & hỗ trợ trọn đời
Quyền lợi:
 • Được tương tác trực tiếp với giảng viên
 • Được hỗ trợ chữa bài và chỉ ra lỗi sai sát sao
 • Được thiết kế chương trình Mentoring phù hợp với nhu cầu riêng
 • Được hỗ trợ tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp

Phản hồi về các khóa học của Ngọc Ánh

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận thông báo bài viết mới và Newsletter