Đối tượng: Newbie Writer, Người trái ngành muốn thay đổi công việc liên quan tới nội dung
Phạm vi: Hỗ trợ đưa ra định hướng công việc, tư vấn cách xây dựng lộ trình để đạt được mục tiêu
Thời lượng: 60 phút

Chi phí:

1,500,000 VND

Dịch vụ tư vấn lộ trình sự nghiệp

Khách hàng của Ánh chia sẻ

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận thông báo bài viết mới và Newsletter