Đối tượng: Người kinh doanh online, Expert, Business Owner
Phạm vi: Rà soát các kênh truyền thông, tiếp thị hiện tại và đưa ra tư vấn về kế hoạch phát triển nội dung nhằm thúc đẩy business
Thời lượng: 60 phút

Chi phí:

2,000,000 VND

Dịch vụ tư vấn Kế hoạch nội dung

Khách hàng của Ánh chia sẻ

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận thông báo bài viết mới và Newsletter