Đối tượng: Người kinh doanh online, Expert, Business Owner
Phạm vi: Khám sức khỏe tình hình tiếp thị hiện tại, trao đổi & tư vấn Chiến lược nội dung tổng thể cho 6 tháng – 1 năm tới. Quà tặng: Video bài học về Chiến lược nội dung; Template lập kế hoạch nội dung
Thời lượng: 2 buổi, mỗi buổi 60 phút

Chi phí:

5,000,000 VND

Dịch vụ tư vấn Chiến lược nội dung

Khách hàng của Ánh chia sẻ

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận thông báo bài viết mới và Newsletter