Đối tượng: Cá nhân & doanh nghiệp nhỏ muốn có Brand Voice (tiếng nói thương hiệu) để đồng bộ hóa nội dung và gia tăng hiệu quả truyền thông
Phạm vi: Trao đổi, hướng dẫn hoàn thiện Brand Voice Frame Work & tặng kèm Bản tư vấn về Tone of Voice trên 3 kênh truyền thông tùy chọn
Thời lượng: 70 phút

Chi phí:

3,000,000 VND

Dịch vụ tư vấn Brand Voice

Khách hàng của Ánh chia sẻ

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận thông báo bài viết mới và Newsletter