0(0 Ratings)

Hướng dẫn viết quảng cáo cơ bản

7 bước giúp bạn hoàn thành bài quảng cáo đầu tiên.

 

Giới thiệu về khóa học: Khóa học cung cấp thông tin tổng quan và những kiến thức, kỹ năng nền tảng phục vụ việc viết quảng cáo.

 

3 điều học viên có được sau khóa học:

  • Hiểu rõ bản chất của nội dung quảng cáo.
  • Không còn sợ hãi khi phải viết nội dung quảng cáo.
  • Hoàn thành được bài quảng cáo đầu tiên theo hướng dẫn.

 

Bắt đầu làm chủ kỹ năng viết quảng cáo ngay hôm nay!

 

Đăng ký ngay

 

Feedback từ học viên cũ:

“Khóa học của Ánh giúp mình có kỹ năng để không chỉ viết một bài quảng cáo, mà còn vận dụng được vào rất nhiều thể loại nội dung khác” – Chị Quyên Lê.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu bài học, khái niệm, Ứng dụng và Vai trò của nội dung quảng cáo với người kinh doanh chuyên môn.

  • Phần 1: Giới thiệu bài học, khái niệm, Ứng dụng và Vai trò của nội dung quảng cáo với người kinh doanh chuyên môn.Copy
    11:06

Phần 2: Tính chất của một bài quảng cáo & các thành phần cốt yếu trong bài quảng cáo hiệu quả.

Phần 3: 7 bước giúp bạn hoàn thành bài quảng cáo.

Student Ratings & Reviews

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
 699,000
Enrollment validity: 365 days

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận thông báo bài viết mới và Newsletter